Jannie Kildested er i gang med at skrive bogen; ”Drengen der ikke turde spise”, som handler om angstbehandling af børn og unge. Hun arbejder med forskellige måder at kombinere metoderne på – hovedsaglig hypnoterapi og kognitiv adfærdsterapi, som bliver individuelt tilpasset det enkelte barn. De psykologer der er ansat i Kraftspring er oplært i dette af Jannie Kildested.

Der har manglet psykologer i Danmark, der arbejder med behandling af børn. På det seneste er gruppebehandling af angst med kognitiv adfærdsterapi i form af programmet Cool Kids blevet søsat via Århus Universitet. Det er et rigtig fint program med gode resultater. Der er dog en del børn, der bliver udelukket fra programmet, fordi de ikke passer ind i inklusionskriterierne (f.eks. hvis der også ses nogle depressive træk hos barnet). Samtidig kan hypnoterapi være et meget vigtigt supplement. F.eks. bliver barnet ofte udsat for eksponering i Cool Kids og anden kognitiv adfærdsterapi, hvor angstniveauet hos barnet bliver højt. Her kan hypnoterapi fjerne angsten eller gøre den mindre inden eksponering. ”Pigen med dukkefobi” er et godt eksempel på, at angsten fjernes helt inden eksponering.

Klinikken ligger i Ry på adressen: Brunhøjvej 8, 8680 Ry.