PTSD (posttraumatisk stress syndrom)

PTSD er en traumerelateret stress som fortsætter efter traumet er ophørt. PTSD er en formel diagnose som gives når symptomerne har været mere 6 mdr. efter den udløsende begivenhed. Den udløsende begivenhed kan være naturkatastrofer, ulykker, vold, sexuelt overgreb, alvorlig sygdom og evt. sygehusindlæggelse.
Symptomerne kan være problemer med at spise, fordøje, sove og at koncentrere sig. Der kan komme en følelse af rædsel, når der er stimuli der minder om den traumatiske begivenhed. Barnet/den unge kan få flashbacks (en oplevelse af at ske traumet igen som et meget virkeligt mareridt med sanseoplevelser der svarer til de der var i traume oplevelsen). Det mindre barn gennemspiller måske traumet igen og igen i sine lege.

Der er lukket for kommentarer.