Abnorm separationsangst

mor og datter

 

Angsten består i frygt for adskillelse fra omsorgsgiveren. Det vil ofte være koncentreret om den ene forælder. Barnet kan være  bange for, at der vil ske en ulykke som gør adskillelsen permanent, når det er adskilt fra denne forælder. Den ses hos 3,5-5 % af alle børn i skolealderen.

Det kan betyde, at barnet også udvikler skolefobi, at det afslår at deltage i aktiviteter som indebærer overnatning uden forældrene og at barnet ikke kan være alene hjemme. Barnet afskærer sig dermed fra mange udviklende ting i sit liv og bliver afhængig af sine forældre. Dette kan være særlig pinefuldt for teenagere, der jo kan se at deres kammerater er anderledes end dem selv og gør sig mere fri af deres forældre. For forældrene kan det betyde mange mistede arbejdsdage og store bekymringer om den unges fremtid – især hvis den unge ikke kan gå i skole.

Der er lukket for kommentarer.